intentie 8 vrijheid geluk

Vrij kunnen leven / vrijheid ervaren / gelukkig zijn / genieten van het leven

Wanneer je begrippen als vrijheid en geluk koppelt aan inkomen (geld), dan zijn er nog steeds heel veel variaties op deze begrippen. Vrijheid om dingen te kunnen kopen, vrijheid om te kunnen reizen? En vergroot dit dan je geluk? Of bekijk je het minder materialistisch en geeft het basisinkomen je de vrijheid om je leven in te richten zoals jij dat wilt? Je leven te leiden zoals jij dat wilt en hier gelukkig van te worden.

Er is geen aangewezen manier om het basisinkomen te gebruiken. Het is namelijk onvoorwaardelijk. Net zo divers als de mensen zijn, zo divers kan de ruimte die het basisinkomen biedt ook gebruikt worden. De vraag is of het basisinkomen daadwerkelijk het levensgeluk vergroot. Wat gaan mensen doen met hun leven op het moment dat zij in hun basisbehoeftes zijn voorzien? De een zal ervoor kiezen om het basisinkomen zoveel mogelijk te benutten om activiteiten te ontplooien waar zij gelukkig van worden. De ander zal het zien als een aanvulling op een inkomen zodat zij meer geld te besteden hebben.

Wat wij willen weten is of het geluk en de vrijheid die het basisinkomen zou kunnen bezorgen, zich terugbetaalt aan de maatschappij. Welke bijdragen leveren de mensen terug aan de maatschappij? Zijn deze mensen minder ziek omdat zij meer geluk ervaren. Zorgen zij meer voor hun omgeving vanwege hun persoonlijke geluk? Zijn ze productiever omdat ze minder ziek zijn?