Intenties / Onderzoek

Eén van de belangrijkste thema’s rond het basisinkomen heeft betrekking op de vraag wat mensen die een basisinkomen krijgen vervolgens gaan doen. Gaan zij minder betaald werken, lui op de bank hangen, vrijwilligerswerk doen, mantelzorg verrichten, meer met hun kinderen ondernemen, weer studeren? En daar bestaan allerlei beelden bij, worden velerlei theorieën op los gelaten. Maar echt weten wat er gebeurt, doen wij niet.

Of beter, ‘deden wij niet’. Op basis van de eerste 600 verhalen zijn de antwoorden van de deelnemers aan OnsBasisinkomen nader geanalyseerd. Hieronder een kort overzicht van de meest genoemde intenties.

Het uitgebreide onderzoek vind je hier.

Minder gaan werken

Minder gaan werken

Minder werken kan een heleboel voordelen met zich meebrengen. Meer tijd om je te richten op je gezin, of gewoon omdat je vindt dat je werkt om te leven en niet andersom. Minder werken heeft echter ook minder leuke kanten. De belangrijkste is natuurlijk...
Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Vrijwilligerswerk en mantelzorg

In de hedendaagse maatschappij kunnen we bijna niet meer zonder vrijwilligers en mantelzorgers. Heel veel mensen dragen op deze manier hun steentje bij aan onze samenleving. Doordat er steeds meer beroep gedaan wordt op vrijwilligers verdwijnen er...
Ondernemen

Ondernemen

Een grote groep mensen wil wel zelfstandig ondernemen maar ziet hiervoor geen gelegenheid. Zelfstandig ondernemer worden en van de inkomsten kunnen leven, is steeds lastiger in de hedendaagse maatschappij. En dat terwijl dit een hele tijd hét antwoord ...
Studeren, een opleiding volgen

Studeren, een opleiding volgen

Een opleiding volgen bij een erkende instantie als werkende volwassene kost geld, veel geld. Hoewel opleidingsinstanties zijn meegegroeid met de arbeidsmarkt door bijvoorbeeld beroepsbegeleidende leerwegen, deeltijdopleidingen en avondopleidingen aan...
Financiële zekerheid / meer financiële ruimte

Financiële zekerheid / meer financiële ruimte

Het hebben van geld maakt het makkelijker om keuzes te maken. Niemand zal dit waarschijnlijk ontkennen. Het roer radicaal omgooien in je werk en een andere carrière kiezen? Makkelijker als je geld hebt. Toch nog voor een derde kindje gaan, die investering ...
Zekerheid, veiligheid en meer tijd voor de kinderen

Zekerheid, veiligheid en meer tijd voor de kinderen

Gezinnen worden in de huidige sociale zekerheid nog steeds gezien als de hoeksteen van de samenleving. Er zijn veel ondersteuningsregelingen voor gezinnen met kinderen. Armoede onder kinderen wordt door de overheid als onrechtvaardig aangemerkt, recht...
Zelfontplooiing / talent ontwikkelen

Zelfontplooiing / talent ontwikkelen

Elke persoon heeft andere talenten maar ook andere behoeftes. Aan sommige behoeftes is sneller voldaan dan andere. Ook per persoon zal je hier natuurlijk verschillen in zien. Gaan mensen daadwerkelijk hun talenten ontwikkelen? Het onvoorwaardelijk...
Vrij kunnen leven / vrijheid ervaren / gelukkig zijn / genieten van het leven

Vrij kunnen leven / vrijheid ervaren / gelukkig zijn / genieten van het leven

Wanneer je begrippen als vrijheid en geluk koppelt aan inkomen (geld), dan zijn er nog steeds heel veel variaties op deze begrippen. Vrijheid om dingen te kunnen kopen, vrijheid om te kunnen reizen? En vergroot dit dan je geluk? Of bekijk je het minder...
Zonder zorgen en stress kunnen leven

Zonder zorgen en stress kunnen leven

Door het woud van belastingheffingen, belastingteruggaves, toeslagen en aftrekposten is het voor iemand met een baan al lastig om te bepalen wat voor effect een keuze in werk heeft op het maandelijks inkomen. Ga ik die vier uur in de week nou wel of...