Protocol eerste verloting

A. De gang van zaken bij de notaris

 • MIES verklaart tegenover de notaris dat de database die zij heeft aangeleverd alle mailadressen bevat die zich in de periode van 2015-04-09 tot 2015-09-08 hebben aangemeld via de website onsbasisinkomen.nl. In totaal zijn het 1775 mailadressen die elk slechts 1 keer voorkomen.
 • De notaris bevestigt dat de database is zoals MIES zegt dat hij is, dat wil zeggen dat de database 1775 mailadressen bevat en dat elk adres slechts 1 keer voorkomt.
 • De notaris trekt uit de database 1 mailadres.
  Dit gebeurt door uit de reeks cijfers van 2 tot en met 1776 er één te trekken. In de database worden de bijbehorende naam en mailadres opgezocht en vastgelegd in het verslag van de trekking.
 • De eigenaar van dit mailadres krijgt recht op een jaar lang €1000 per maand (verder te noemen: een OBI – Ons Basis Inkomen). Bijlage 1 bevat een nadere beschrijving van dit OBI.
 • De notaris trekt op dezelfde wijze nog een tweede en vervolgens een derde mailadres uit de database. Dit zijn de eerste respectievelijk tweede reserve, voor het geval de “winnaar” het OBI niet kan, wil of mag ontvangen.

B. Toekenning en acceptatie

 • MIES verstuurt binnen 24 uur een mail naar de winnaar om hem of haar op de hoogte te stellen.
  In de mail wordt de winnaar verteld wat hij (hier en verder: of zij) precies gewonnen heeft (bijlage 1) en wat hij moet doen om het OBI te kunnen ontvangen. Belangrijke voorwaarden zijn dat hij binnen 14 dagen na het versturen van de mail aantoont dat hij voldoet aan de voorwaarden én dat hij verklaart dat hij begrijpt dat het ontvangen van een OBI gevolgen kan hebben voor belastingen, uitkeringen en toeslagen en hij het OBI accepteert “as is”.
 • In de mail wordt de winnaar ook gevraagd contact met ons op te nemen om het onder het vorige punt genoemde door te spreken. Ook vragen we de winnaar om na te denken over publiciteit rondom de uitreiking (en het daarop volgende jaar).
 • De exacte tekst van de brief staat in Bijlage 2.
 • Als de winnaar de prijs niet accepteert of niet binnen twee weken de gevraagde documenten overlegt, vervalt het recht van de winnaar op het OBI en gaat dit recht over op de eerste reserve als bedoeld in punt A2. De procedure wordt dan herhaald vanaf punt B1.
 • Als ook beide reserves de prijs niet kunnen, mogen of willen accepteren beraadt het bestuur van MIES zich in een officiële vergadering over de te nemen vervolgstappen. Deze vergadering wordt gehouden uiterlijk twee weken nadat duidelijk is dat ook de laatste reserve het OBI niet in ontvangst neemt.

Bijlage 1 – omschrijving OBI

Degene die door de notaris wordt uitgeloot ontvangt een jaar lang van de Stichting MIES maandelijks een gift van € 1000 (duizend euro). Dit bedrag (verder: het OBI) wordt op de eerste dag van de maand overgemaakt naar een Nederlands bankrekeningnummer naar keuze. Het OBI is samengesteld uit honderden kleine giften die door MIES met behulp van het crowdfundingplatform “1%club” zijn verzameld; MIES is hierin slechts doorgeefluik.
De fiscale zienswijze van MIES is dat het OBI een bundeling van kleine giften is, waarover geen schenkbelasting, inkomstenbelasting of kansspelbelasting verschuldigd is. Ook zou het OBI geen gevolgen moeten hebben voor toeslagen of andere voorzieningen die gekoppeld zijn aan het inkomen voor de inkomstenbelasting. MIES geeft op dit punt echter geen garanties: het kan zijn dat de belastingdienst in individuele gevallen anders oordeelt.
Verder kan het zijn dat het ontvangen van een OBI gevolgen heeft als de ontvanger, of een ander lid van zijn huishouden, een uitkering ontvangt die een inkomens- en/of vermogenstoets kent. MIES kan hiervoor geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid accepteren.
Het recht op het OBI komt voortijdig te vervallen als de ontvanger

 • komt te overlijden
 • emigreert
 • de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

De ontvanger kan zijn OBI op elk gewenst moment laten beëindigen. De resterende maandbetalingen worden dan teruggestort in de kas van OnsBasisinkomen ten behoeve van de dan lopende crowdfundingcampagne.

Bijlage 2 – brieftekst

Aan:

Van: MIES

Re: OnsBasisinkomen
Hoi!
Een paar maanden geleden heb je je bij OnsBasisinkomen.nl aangemeld om in aanmerking te komen voor een basisinkomen. Welnu, we hebben heel leuk nieuws voor je: de notaris heeft jouw naam uit de hoge hoed getrokken. Als je wilt, krijg je een jaar lang € 1000 per maand, onvoorwaardelijk. Gefeliciteerd!
Tenminste …

Er zijn nog twee hobbeltjes die je moet nemen. In de eerste plaats moet je voldoen aan de eisen:

je moet 18 jaar of ouder zijn
je mag de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt hebben
je moet in Nederland wonen en de Nederlandse nationaliteit hebben of de nationaliteit van een ander EU-land. Heb je geen EU-nationaliteit, dan moet je minstens 5 jaar legaal in Nederland verblijven

Om dit alles aan te tonen heb je een kopie van je paspoort of ID-kaart en een uittreksel uit het bevolkingsregister nodig.
En in de tweede plaats moet je het basisinkomen aannemen. Dat klinkt misschien raar – waarom zou je het weigeren? – maar dit is echt van belang als jij (of een ander in jouw huishouden) nu een uitkering ontvangt waarbij een inkomens- of vermogenstoets geldt. Het zou dan kunnen zijn dat je niets opschiet met een basisinkomen van een jaar, of dat je er zelfs op achteruit gaat. Dit verschilt per regeling en per gemeente, dus dat moet je zelf onderzoeken.
Wat nu te doen?

Allereerst vragen we je te bellen met onze secretaris, Ronald Mulder, op <hier telefoonnummer>. Hij neemt bovenstaande dan nog even met je door. Hij gaat je ook vragen of je mee wilt werken aan publiciteit rondom de uitreiking, dus daar kun je alvast even over nadenken. Dat zou voor ons heel waardevol zijn; we zijn immers alweer het volgende basisinkomen aan het crowdfunden en aandacht leidt altijd tot donaties.
Goed om te weten: we willen graag binnen twee weken (per mail, op dit adres, gerekend vanaf de “timestamp van deze mail”) weten of je het basisinkomen accepteert.
Groeten,

MIES

1 gedachte over “Protocol eerste verloting

Reacties zijn gesloten.