2 september 2015 Basisinkomen: van idee naar experiment – Pakhuis de Zwijger

Door heel Nederland verspreid wordt er in gemeenten nagedacht over het experimenteren met een basisinkomen. Het idee van een basisinkomen is al oud, maar nu lijkt er een nieuwe stap gezet te worden. Hoe pakken deze gemeenten het aan? In hoeverre verschillen de experimenten van elkaar? Wat kunnen ze van elkaar leren?

Source: Basisinkomen: van idee naar experiment – Pakhuis de Zwijger