2014grootverhaalhoezoveelrijker

CBS – Hoe zijn we zoveel rijker geworden? – Mededeling

Het CBS is er voor iedereen. Dit verhaal is een nieuwe publicatievorm van het CBS waarin we voor een breed publiek laten zien waarom we 4,5 keer zo rijk zijn geworden sinds 1950. Het verhaal plaatsen we ook op YouTube en CBS in de klas.Vanaf de jaren ’50 is Nederland snel rijker geworden. Hierdoor kunnen we nu producten kopen zoals auto’s, wasmachines en mobiele telefoons, die daarvoor alleen beschikbaar waren voor de allerrijksten of nog niet bestonden. We besteden ons geld niet alleen aan eten, wonen en kleding, maar houden nu ook geld over voor andere dingen, zoals auto’s en elektrische apparaten, en we gaan ervan op vakantie.

Source: CBS – Hoe zijn we zoveel rijker geworden? – Mededeling