Het tweede basisinkomen van Nederland zal verloot worden

Op 1 juni 2015 kreeg Frans Kerver het eerste basisinkomen van Nederland. Een prachtig succes, maar wat ons betreft slechts het begin. Want het gaat natuurlijk niet om Frans alleen. Op OnsBasisinkomen.nl hebben al meer dan 1000 mensen zich gemeld om ook een jaar lang een basisinkomen te krijgen, en meer aanmeldingen zijn welkom. Iemand daarvan zal het tweede basisinkomen van Nederland ontvangen, als deze campagne slaagt. Wie dat is, is nog niet bekend, maar mijn overtuiging is dat hij of zij het verdient. Omdat iedereen het verdient.

Het tweede basisinkomen zal verloot worden

Frans heeft zijn eigen persoonlijke verhaal. Een ander maakt andere keuzes. Waar het ons om gaat is: de vrijheid om die keuzes te maken. Kunnen kiezen voor de zaak, de inhoud, datgene wat je belangrijk en waardevol vindt, zonder gedwongen te zijn na te denken over het eigen belang (eten, hypotheek betalen, etc.). Wij willen niet nog iemand aanwijzen, maar willen zoveel mogelijk vrijheid bieden om je eigen keuzes te maken.

Daarom verloten we het tweede basisinkomen onder de aanmeldingen die we via ons formulier ontvangen. De enige voorwaarden die daarvoor gelden zijn dat je Nederlands ingezetene moet zijn, en tussen de 18 n 65 jaar.

Waarom OnsBasisinkomen?

Met OnsBasisinkomen.nl willen we de discussie aanjagen over ons systeem van sociale zekerheid. Hoe kan het dat in een welvarend land als Nederland de kloof tussen rijk en arm, steeds groter wordt? Waarom lukt het ons niet die welvaart, die er nog steeds is, eerlijker te verdelen? Als iedere Nederlander verzekerd is van een realistisch, leefbaar inkomen, hoe gaan we dan met elkaar om? Biedt een basisinkomen betere voorwaarden voor een maatschappij, waarin welzijn weer voor welvaart komt, geluk voor geld? Ik denk van wel en ik denk in ieder geval dat de verandering, die overal in de lucht hangt, een duw nodig heeft.

Wat willen we bereiken

Hoe meer basisinkomens wij samen weten op te halen, hoe duidelijker het is dat veel mensen behoefte hebben aan een samenleving, waarin de koek eerlijker wordt verdeeld. Dat er werk genoeg is, maar geen banen. Met OnsBasisinkomen.nl willen we laten zien hoeveel mensen verlangen naar een maatschappij, waarin geld en hebzucht niet de norm bepalen, maar onze werkelijke behoeftes, zorg en aandacht voor elkaar. Concreet: zodra we € 12.000 hebben ingezameld, wordt er een ontvanger uitgeloot die een jaar lang € 1.000 per maand ontvangt. En beginnen we een nieuwe campagne voor de volgende.

Hoe kun jij ons helpen?

Natuurlijk is een maandelijkse toelage van 1000 euro/maand geen echt basisinkomen. Met OnsBasisinkomen.nl (website en campagne) kunnen we wel de discussie aanjagen en concreet testen hoeveel mensen (en organisaties) achter het idee staan: een reëel en leefbaar inkomen voor iedereen, los van controle en tegenprestatie. Iedereen kan het idee steunen, door:

Hoe succesvoller deze campagne, hoe groter de druk om het Basisinkomen op de politieke agenda te krijgen. We kunnen het systeem veranderen, als we dat willen. Wacht niet af. Wacht nooit af…