Bericht_bewerken_‹_Ons_Basisinkomen_—_WordPress

Mantelzorgers gaan ver, ook financieel

Mantelzorgers gaan ver in het zorgen voor een ander. Uit nieuw onderzoek van het Nationaal Mantelzorgpanel van Mezzo blijkt dat ze ook financieel ver gaan. 55% van de mantelzorgers zit financieel krap of komt zelfs geld tekort. Voor 15% staan de kosten het zorgen zelfs in de weg. Zij hebben minder hulp gegeven dan gewenst vanwege de kosten. Alleen al was-, reis- en telefoonkosten komen neer op 1.100 euro op jaarbasis.

Source: Mantelzorgers gaan ver, ook financieel