356802119_cf3a13b393_b

En toen ging het toch heel anders …

We hebben jullie de laatste maanden op de hoogte gehouden van alle voeten die het in de aarde had om het tweede OnsBasisinkomen uit te reiken. De gelukkige bleek, met haar gezin, in de bijstand te zitten en er was enige creativiteit nodig om een oplossing te vinden die voor alle partijen acceptabel was, en ook nog binnen de grenzen van de wet bleef. In de laatste update meldden we dat we hierin geslaagd waren, met dank aan het College, de Raad en enkele ambtenaren van de gemeente Groningen. “Het tweede OnsBasisinkomen kan uitgereikt worden!” schreven we.

Dat is ook zo, maar niet zoals we toen bedoelden. Want uiteindelijk heeft het echtpaar in kwestie toch besloten het basisinkomen niet te accepteren. Te veel onzekerheden. Uiteraard respecteren wij deze beslissing. Natuurlijk, wij hadden graag gezien wat er gebeurt als je van een bijstandsuitkering een onvoorwaardelijk inkomen maakt. We zullen nog even moeten wachten, op de gemeentelijke experimenten die in voorbereiding zijn, die de deelnemers veel meer rechtszekerheid zullen bieden dan dat wij dat kunnen.

Zoals gezegd: dit alles betekent niet dat het tweede OnsBasisinkomen niet uitgereikt kan worden. Integendeel. De notaris heeft indertijd ook een reserve uit de hoge hoed getrokken, en deze persoon heeft het basisinkomen inmiddels geaccepteerd. Het is een vrouw en ze woont in Den Haag. Meer vertellen we nog niet, zodat ze de tijd heeft om zelf haar vrienden en familie in te lichten 😉